• koncert@braciakaczmarek.pl
muzyka popularna

Muzyka popularna bardzo intensywnie wynika do różnorodnych dziedzin życia społecznego. Tym samym staje się obecna w religii, polityce, konsumpcji, ale również kulturze. Co więcej kultura oraz jej kondycja często znajduje również odzwierciedlenie w praktykach muzycznych. Ponadto muzyka popularna odgrywa istotną rolę w zakresie procesów konstruowania tożsamości kulturowych. Jej ogromne znaczenie odnaleźć można między innymi w subkulturach.

Muzyka popularna i jej znaczenie

Muzykę popularną definiuje się jako typ zróżnicowany gatunkowo, który nastawiony jest na masowego odbiorcę. Tym samym muzyka popularna trafia w uśrednione gusta publiczności. Pełni zarówno funkcje rozrywkowe, integracyjne i estetyczne. Muzyka może wprowadzać także wartości estetyczne oraz poza estetyczny. Na ogromne znaczenie w zakresie kształtowania się kultury, ale także obyczajowości.

Muzyka popularna i jej rodzaje

Do muzyki rozrywkowej zalicza się gatunki takie jak brit pop, twee pop,  indie pop, jungle pop, noise pop, pop symfoniczny, power pop. Każdy gatunek muzyki popularnej posiada komercyjny, wyróżniający nurt. Istotną cechą poszczególnych rodzajów muzyki popularnej jest prosta, melodyjna linia dźwiękowa, wykorzystywanie syntezatorów, a także wielu innych technik nagraniowych. Muzyka popularna najczęściej jest prosta, wpadająca w ucho, posiadająca charakterystyczne brzmienie. Najczęściej jest to muzyka instrumentalno-wokalna o strukturze rytmicznej, posiadająca zapożyczenia z wielu innych stylów muzycznych.


Ostatnie wpisy